За фирмата

Мега Оптик ООД е частна компания, създадена през 1993 година. Основната дейност на фирмата е внос и дистрибуция на известни марки слънчеви очила, диоптрични рамки и корекционни стъкла на българския пазар. Фирмата е най-големия вносител и партньор на световни брандове и големите оптични производители.

Мега Оптик ООД е част от голяма търговска група, с дейност внос на маркови аксесоари, бижута и часовници.


„МЕГА-ОПТИК“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0578-C01 от 20.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Марки

Мега Оптик ООД е официален дистрибутор и единствен вносител на следните световно известни производители на слънчеви очила и диоптрични рамки:

Изпратете запитване

    За контакти

    София 1528, Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сграда 6, етаж 2, офис 4
    028793199